Харчова промисловість області

У промисловості області виробництво харчових продуктів та напоїв традиційно займає одне з провідних місць. За останні роки відбулися якісні зміни у технології їх виробництва, оновлено основні засоби, зросла конкурентоспроможність продукції, визнаної не тільки в Україні, а й за її межами.

За 2011р. у розвиток підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв вкладено 706 млн.грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень), що становило 30% вкладень у промисловість та 13% загального обсягу по області. Порівняно з попереднім роком обсяги інвестицій в основний капітал у виробництво харчових продуктів та напоїв збільшилися майже у 2 рази.

Інноваційною діяльністю у 2011р. займалося 41 промислове підприємство області, що на 11% більше ніж у 2010р. Питома вага інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств склала 16%.

У 2011р. порівняно з 2010р. значно зросли обсяги продукції у виробництві інших харчових продуктів на 31%, олії та тваринних жирів – на 13%, м’яса та м’ясних продуктів – на 8%.

За 2011р. підприємствами області реалізовано харчових продуктів та напоїв на суму 5840 млн.грн. або 49% загального обсягу реалізованої промислової продукції.
Найбільш вагомими у структурі реалізації харчових продуктів та напоїв були обсяги реалізації у виробництві олії та тваринних жирів (59%), інших харчових продуктів (17%), м’яса та м’ясних продуктів (14%).

Недавні записи