Робота аспірантури та докторантури у 2012 році

Протягом 2012р. в області підготовку аспірантів здійснювали три вищих навчальних заклади четвертого рівня акредитації: Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету України, Кіровоградський національний технічний університет та Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка.

Чисельність аспірантів, які навчалися в аспірантурі станом на 1 січня 2013р., складала 222 особи, що на 8 осіб (на 3,5%) менше порівняно з відповідною датою попереднього року.
Навчання без відриву від виробництва проходило 41,4% аспірантів. В аспірантурі навчалося 143 жінки (64,4% загальної чисельності аспірантів).

Станом на 1 січня 2013р. чисельність аспірантів, які проходили підготовку за галуззю “технічні науки” становила 76 осіб (34,2% загальної чисельності аспірантів), “педагогічні науки” – 57 осіб (25,7%), “економічні науки” – 33 (14,9%), “філологічні науки” – 32 особи (14,4%). За галузями “психологічні науки” та “історичні науки” навчалося по 9 осіб (4,1%), “фізико-математичні” – 3 (1,3%), “сільськогосподарські науки” – 2 (0,9%) та “біологічні науки” – одна особа (0,4%).

Як і раніше, у 2012р. переважна більшість майбутніх наукових кадрів навчалася за рахунок коштів державного бюджету – 202 особи або 91%, у той час як на комерційній основі – 20 осіб (9%).

Впродовж 2012р. до аспірантури зараховано 63 особи, що на 5 осіб більше порівняно з 2011р., з них 39 – для навчання з відривом від виробництва. Із загального числа прийнятих аспірантів за рахунок коштів державного бюджету навчалося 57 осіб та 6 осіб – на комерційній основі.

Кількість випущених аспірантів становила 67 осіб, що на одну особу більше порівняно з 2011р. Серед випускників аспірантури найбільш вагомі групи складали фахівці галузей “технічні науки” – 20 (29,9% загального числа випускників), “педагогічні науки” – 16 осіб (23,9%), “економічні науки” – 14 (20,9%) та “філологічні науки” – 10 осіб (14,9%).

Очікуваним підсумком навчання в аспірантурі та докторантурі є захист дисертації. На наукових радах вищих навчальних закладів області впродовж 2012р. кандидатські дисертації захистили 43 особи, що на 16,2% більше порівняно з 2011р. Слід відмітити, що 23,3% аспірантів закінчили навчання у 2012р. із захистом дисертації.

У Кіровоградському національному технічному університеті та Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В.Винниченка станом на 1 січня 2013р. навчалося 9 докторантів. Впродовж 2012р. випущено 2 докторанти, які навчалися за галузями “філологічні науки” та “педагогічні науки”. Впродовж 2012р. до докторантури зараховано 6 осіб.
На наукових радах вищих навчальних закладів області впродовж 2012р. докторські дисертації захистили 2 особи.

Недавні записи