Стан умов та охорони праці у 2011 році

У 2011р. державним статистичним спостереженням про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці були охоплені підприємства промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв’язку, де наприкінці грудня було зайнято 89 тис. осіб (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців), з них 18,9 тис. осіб (21,3% облікової кількості штатних працівників) працювали у несприятливих умовах.

Найвища питома вага працівників, які зайняті в умовах, що не відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам, у загальній їх кількості, зосереджено на підприємствах промислових видів діяльності: з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (75,6% облікової кількості штатних працівників даного виду діяльності), виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення (62,3%), добування паливно-енергетичних корисних копалин (58,9%).

Кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, у 2011р. становила 25,8 тис. осіб або 28,9% облікової кількості штатних працівників, з яких більше половини працівників було зайнято на підприємствах промисловості.

Недавні записи