Види інформації

Головне управління статистики у Кіровоградській області є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі виконання ним своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, а також яка знаходиться в його володінні.

Доступ до публічної інформації в Головному управлінні статистики у Кіровоградській області забезпечується шляхом систематичного й оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в мережі Інтернет або в інший спосіб; надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

Головне управління статистики у Кіровоградській області на виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” надає інформацію, розпорядником якої воно є і яка не потребує додаткової обробки. Публічна інформація, розпорядником якої є Головне управління статистики у Кіровоградській області, є відкритою, крім випадків, установлених законом.

Головне управління статистики у Кіровоградській області не є розпорядником інформації за запитами щодо інформації інших органів влади України, органів державної влади інших держав, міжнародних організацій; інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.