Вищі навчальні заклади Кіровоградської області

На початок 2012/2013 навчального року в області діяло 12 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – 3 технікуми, 3 училища, 6 коледжів та 5 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, серед яких 2 університети та 3 інститути. У вищих навчальних закладах області І-ІІ рівнів акредитації на початок навчального року навчалося 7966 студентів, ІІІ-ІV рівнів акредитації – 13067 осіб.

У 2012/2013 навчальному році до вищих навчальних закладів області І-ІІ рівнів акредитації на початковий цикл навчання подано 4655 заяв. Конкурс у цих закладах становив 190 осіб на 100 місць, чисельність прийнятих студентів у новому навчальному році склала 2456 осіб. До числа студентів цих закладів зараховано 984 особи сільської молоді, з яких 175 осіб прийнято за цільовим направленням згідно зі встановленою квотою.

До вищих навчальних закладів області ІІІ-ІV рівнів акредитації на початковий цикл навчання подано 7863 заяви. Конкурс становив 317 осіб на 100 місць. Студентами у новому навчальному році стали 2479 осіб. Чисельність студентів сільської молоді склала 662 особи, у тому числі 67 осіб прийнято за цільовим направленням згідно зі встановленою квотою. На завершальний цикл навчання було прийнято 2815 осіб.

Із загальної чисельності осіб (6077), що завершили відповідні цикли навчання, з вищих навчальних закладів випущено 2463 молодших спеціалістів, 845 бакалаврів, 2020 спеціалістів та 749 магістрів.

Після закінчення вищого навчального закладу направлення на роботу отримали 1878 осіб (30,9% загальної чисельності випускників). Одночасно з освітньо-кваліфікаційним рівнем робітничу професію отримали 859 випускників.

Недавні записи