Головна

Інформація про систему обліку

Запити на отримання публічної інформації згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” надходять до Головного управління статистики у Кіровоградській області поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, що вказані на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в розділі “Доступ до публічної інформації”, або надаються особисто запитувачем.

Реєстрацію запитів на інформацію здійснює сектор документального забезпечення та контролю виконання централізовано в міру надходження. При реєстрації в секторі документального забезпечення та контролю виконання на запиті проставляється штамп про взяття його на контроль.

Зареєстровані сектором документального забезпечення та контролю виконання запити на інформацію терміново передаються на розгляд начальника Головного управління статистики у Кіровоградській області, який розглядає їх та визначає, у володінні якого структурного підрозділу знаходиться запитувана інформація. Для виконання запиту самостійний структурний підрозділ, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, здійснює координацію виконавців запиту на інформацію.

Підготовка відповіді на запит на інформацію не перевищує 5 робочих днів із дня реєстрації запиту сектором документального забезпечення та контролю виконання.
Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструє в спеціальному журналі реєстрації запитів на публічну інформації самостійний структурний підрозділ, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації.

Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в самостійному структурному підрозділі, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, копії – у самостійному структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються.